Twój koszyk jest w tej chwili pusty.

Zapraszamy do zakupów!

Informacje: Regulamin hurtowni BUDMAT
Artykuł dodany: 15-04-2010
Regulamin hurtowni internetowej firmy BUDMAT, warunki zakupów, zwrotów, dostawy oraz korzystania ze strony sklepu.
 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.budmat.biz jest firma P. W. "BUDMAT" T. Rozmus, J. Małysz Sp. j., 22-400 Zamość, Ul. Namysłowskiego 2, Nip 922-22-24-360, REGON 950337942, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064400 przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego..
 2. Zamówienia w sklepie internetowym Budmat można składać wyłącznie na jego stronie internetowej.
 3. Zamówienie w sklepie internetowym Budmat może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych lub działa przez swojego przedstawiciela ustawowego lub dla niej ustanowionego (w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.
 4. Sklep internetowy budmat.biz. realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium RP i złożone wyłącznie przez osoby wskazane w pkt 3 Regulaminu. W zamówieniu winien być podany numer telefonu zarejestrowany w Polsce oraz niezbędne dane, podane wymagane przy procesie rejestracji w serwisie.
 5. Oferta przedstawiona na stronie sklep.budmat.biz nie jest odzwierciedleniem stanów magazynowych i nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie sklep.budmat.biz poprzez kliknięcie w opcję "kup" po poprzednim zalogowaniu się w serwisie. Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133 poz. 833.). Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze P.W. "BUDMAT" w celu jego realizacji.
 7. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin.
 8. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z klientem (np. przez błędnie podany numer telefonu, bądź adres), zamówienie zostanie anulowane w przeciągu 5 dni roboczych. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 9. Do każdego zakupionego w sklepie sklep.budmat.biz produktu jest dołączany paragon. Faktura jest wystawiana na wyraźną prośbę kupującego zgłoszoną w momencie składania zamówienia. Złożenie zamówienia przez Nabywcę i wystawienie Faktury jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia Faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 10. W przypadku towarów mało popularnych zamówienie może być zrealizowane dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości towaru.
 11. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu internetowego przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem sklep.budmat.biz a nabywcą towaru.
 12. Firma BUDMAT dokłada należytej staranności aby strony sklepu internetowego sklep.budmat.biz jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Potencjalne rozbieżności będą korygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana na skutek błędów czy opóźnień w aktualizacji cena towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę dokonane przez producenta.
 13. Sklep budmat.biz zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny na magazynie na skutek wyczerpania zapasów. O zaistnieniu takiego przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 14. Za zamówione produkty można płacić w następujący sposób:
  • gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru
  • wcześniejszym przelewem na podane konto na podstawie faktury pro forma- z chwilą wpłynięcia na konto sklepu sklep.budmat.biz płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
 15. Termin dostawy wynosi 6 dni roboczych. Wyjątek stanowią towary, które są w danej chwili niedostępne. W tym przypadku termin dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu sklep.budmat.biz
 16. Dostawy produktów zamawianych w sklepie sklep.budmat.biz realizowane są na koszt Nabywcy na terenie całego kraju ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 17. Orientacyjne wartości opłat za przesyłkę podawane są w momencie składania zamówienia.
 18. Wartość opłat za przesyłki krajowe według cennika firmy kurierskiej:
 19. Kurier dostarcza towar pod drzwi Klienta:
  • o wadze do 30kg - we własnym zakresie;
  • o wadze powyżej 30kg z pomocą Klienta lub osoby przez niego wyznaczonej;
  • o wadze powyżej 30kg z pomocą innego kuriera, jednak o takim rozwiązaniu trzeba poimformować sklep przy składaniu zamówienia.
 20. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 21. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 22. Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta.
 23. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
 24. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem sklepu sklep.budmat.biz Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".
 25. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od dnia zwrotu towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 26. Chwilą wydania towaru jest powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska w zależności od cech zamówionego sprzętu oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa , P.W. Budmat Sp. j. zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).
 27. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
 28. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.( lista na karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta )
 29. Składając zamówienie oraz rejestrując się w sklepie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 30. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Kategorie towarów
Valid XHTML 1.0 Transitional